České vysoké učení technické v Praze pořádá ve středu dne 10. června 2015 setkání a prezentaci prací studentů středních škol Středoškolská technika 2015 – StreTech 2015.cvut_text

ČVUT v Praze je nejstarší technickou univerzitou ve střední Evropě a v současnosti ji tvoří osm fakult: stavební, strojní, elektrotechnická, informačních technologií, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní a biomedicínského inženýrství.

Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě naší univerzity. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K  prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro konferenci StreTech 2015 nejsou nijak omezená – humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.

Každému vytvoříme na setkání prostor, ve kterém se v průběhu návštěvníkům krátce několikrát představí, přiblíží svůj exponát a zodpoví dotazy. Workshop proběhne v několika dopoledních hodinách a po něm budou mít účastníci možnost věnovat se v Praze vlastním aktivitám. Samozřejmě, že setkání se v případě zájmu můžete zúčastnit Vy i Vaši studenti i jako návštěvníci, například v rámci školního výletu v Praze, neboť setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné.

Přihlášení a výběr prací necháváme na Vašem uvážení. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Chtěli bychom vytvořit a dát možnost Vašim studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení.

Již úspěšně proběhlo osm ročníků setkání StreTech. Momentky, filmové šoty nebo sborníky prezentovaných příspěvků ze všech minulých setkání a další dokumenty jsou k dispozici na www stránkách konference StreTechhttp://www1.fs.cvut.cz/stretech .

Na této stránce průběžně uvádíme aktuální informace a je možno z této stránky otevřít formulář pro přihlášku na konferenci StreTech 2015, podle které evidujeme účastníky a též zajistíme a vybavíme prostor pro jejich prezentaci.

Konferencí StreTech vyhledáváme a přístupnou formou soustřeďujeme a podporujeme tvůrčí aktivní středoškolské studentky a studenty a jejich střední školy.

V případě, že Vás a Vaše studenty naše pozvánka zaujala a chtěli byste se spolu s Vaší školou zúčastnit, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky pro každý vystavovaný projekt. Jednoduchý formulář si stáhnete také přímo z webu StreTech, a obratem vyplněnou přihlášku zašlete v příloze na náš kontaktní e-mail stretech@fs.cvut.cz , potvrdíme její přijetí.

S pozdravem, za organizační výbor:

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply