Předmět

Vyučující

1

Logistika a obslužné systémy

Ing. Ilona Galanidisová Ing. Rostislav Opletal

2

Ekonomika

Ing. Alena Pilátová

Ing. Rostislav Opletal 

Dr.Ing. Renata Otrhalíková 

3

Přeprava a marketing v přepravě

Ing. Jiří Brabenec

4

Přepravní provoz

Ing. Jiří Brabenec

5

Účetnictví

Ing. Rostislav Opletal

6

Zbožíznalství

Ing. Jiří Brabenec

Dr. Ing. Renata Otrhalíková

Ing. Alena Pilátová

7

Dopravní sítě

Ing. Jiří Brabenec

8

Technika administrativy

Dr. Ing. Renata Otrhalíková

9

Dopravní provoz

Ing. Rostislav OpletalIng Jiří Brabenec 

10

Technické kreslení

Ing. Alena Pilátová 

11

Počítačové aplikace

Ing. Alena Pilátová 

Ing. Ilona Galanidisová

12

Železniční doprava

Ing. Jiří Brabenec 

13

Silniční doprava

Ing. PilátováIng. Galanidisová

14

Praxe

Ing. Jiří Brabenec Ing. Ilona Galanidisová

Ing. Alena Pilátová  

15

Právní nauka

Dr. Ing. Renata Otrhalíková

16

Český jazyk a literatura

Mgr. Karel Hemala

Mgr. Danuše Boltnarová

Mgr. Renata Buzrlová

17

Matematika

Mgr. Iveta Krejčí Mgr. Ilona Hrubá

Mgr. Hana Zemánková 

18

Anglický jazyk

Mgr. Gejza PástorPaed.Dr. Růžena Mužíková

Mgr. Markéta Dlapalová

19

Německý jazyk

Mgr. Milena Mrázová, 

20

Ruský jazyk

PaedDr. Růžena Mužíková

21

Dějepis

Mgr. Danuše Boltnarová

Mgr. Renata Buzrlová

22

Tělesná výchova

Mgr. František SvačinaMgr. Josef Ošmera

23

Základy společenských věd

Paed.Dr. Růžena MužíkováMgr. František Svačina

24

Základy přírodních věd

Mgr. Ilona Hrubá

Mgr. Hana Zemánková

Mgr. Iveta Krejčí

25

Informační a komunikační technologie

Ing. Michal ValvodaIng. Jan Esterka

26

Matematický seminář

Mgr. Iveta Krejčí

Mgr. Ilona Hrubá

27

Humanitní seminář

Mgr. Renata BuzrlováMgr. Karel Hemala
Be Sociable, Share!