Předmět

Vyučující

1

Logistika a obslužné systémy

Ing. Ilona Galanidisová, Ing. Rostislav Opletal

2

Ekonomika

Ing. Alena Pilátová, Dr. Ing. Renata Otrhalíková 

3

Přeprava a marketing v přepravě

Ing. Jiří Brabenec

4

Přepravní provoz

Ing. Jiří Brabenec

5

Účetnictví

Ing. Rostislav Opletal

6

Zbožíznalství

Ing. Jiří Brabenec, Ing. Alena Pilátová

7

Dopravní sítě

Ing. Jiří Brabenec, Ing. Alena Pilátová

8

Technika administrativy

Dr. Ing. Renata Otrhalíková, Ing. Alena Pilátová

9

Dopravní provoz

Ing. Rostislav Opletal, Ing Jiří Brabenec 

10

Technické kreslení

Ing. Alena Pilátová, Ing. Ilona Galanidisová

11

Počítačové aplikace

Ing. Alena Pilátová, Ing. Ilona Galanidisová

12

Železniční doprava

Ing. Jiří Brabenec 

13

Silniční doprava

Ing. Alena Pilátová, Ing Ilona Galanidisová, Ing Dana Vilímková

14

Praxe

Ing. Jiří Brabenec, Ing. Ilona Galanidisová, Ing. Alena Pilátová  

15

Právní nauka

Dr. Ing. Renata Otrhalíková

16

Český jazyk a literatura

Mgr. Karel Hemala, Mgr. Danuše Boltnarová, Mgr. Martin Hanák

17

Matematika

Mgr. Iveta Krejčí, Mgr. Ilona Hrubá, Mgr. Lucie Baťková 

18

Anglický jazyk

Paed. Dr. Růžena Mužíková, Mgr. Zuzana Mesárošová

19

Německý jazyk

Mgr. Milena Mrázová, Mgr. Jana Fojtíková

20

Ruský jazyk

Paed. Dr. Růžena Mužíková, Mgr. Ludmila Láníčková

21

Dějepis

Mgr. Danuše Boltnarová

22

Tělesná výchova

Mgr. František Svačina, Mgr. Josef Ošmera

23

Základy společenských věd

Paed. Dr. Růžena Mužíková, Mgr. František Svačina

24

Základy přírodních věd

Mgr. Ilona Hrubá, Mgr. Hana Zemánková, Mgr. Iveta Krejčí

25

Informační a komunikační technologie

Ing. Jan Esterka, Ing. Petr Linhart

26

Matematický seminář

Mgr. Iveta Krejčí, Mgr. Ilona Hrubá, Mgr. Lucie Baťková

27

Humanitní seminář

Mgr. Danuše Boltnarová, Mgr. Karel Hemala
Be Sociable, Share!