Archive for the ‘Soutěže’ Category

Zajímáte se o ochranu přírody a nejste lhostejní k životnímu prostředí? Potom je Zelená soutěž Správy železnic pro vás ta pravá.

Odpovězte během dubna na deset kvízových otázek a hrajte o zajímavé ceny vyrobené z ekologických materiálů.

Kromě toho nám také posílejte vaše fotky, které zachycují váš vztah k přírodě, a hrajte o balíček ekologických cen.

Pravidla soutěže a více informací najdete na Studentském webu (spravazeleznic.cz/studenti). Nebo nám pište na studenti@spravazeleznic.cz.

PR-DO-LOG 2019 Pozvánka

České vysoké učení technické v Praze pořádá ve středu dne 10. června 2015 setkání a prezentaci prací studentů středních škol Středoškolská technika 2015 – StreTech 2015.cvut_text

Read the rest of this entry »

Ve středu 10.9.2014 pořádala společnost SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) II.ročník Studen Cup. Jedná se o akci určenou žákům základních škol, kteří zde mají možnost soutěžit ve znalostech z oboru dopravy a ve sportovních disciplínách. Místem akce bylo Brno areál střední školy v Brně Komíně. Naše škola jako smluvní partner společnosti SŽDC zde měla svůj stánek, ve kterém představovala vzdělávací nabídku školy, hlavně nabídku studijních oborů zaměřených na dopravu – Provoz a ekonomika dopravy a Elektrická trakce.  Děkuji Hance z LG 4., Markétě a Petře z LG 3. a Michalovi  z EL 3.B za vzornou reprezentaci školy.

DSCN3042

DSCN3059DSCN3058DSCN3023DSCN3051DSCN3035DSCN3044

PR-DO-LOG 2014 Plakát

Celorepubliková odborná soutěž v Logistice

 Zúčastněte se   5. ročníku

celorepublikové soutěže středních škol o putovní pohár

„Logistik   junior    roku 2013“

Kdy  se soutěží:  8. – 10. října 2013

Kde se soutěží: v areálu SOŠ logistická a sou Dalovice Karlovy Vary

Disciplíny soutěže:

1) Logistická praxe  - založená na teoretických znalostech a praktických dovednostech

2) Prezentace týmové práce – fiktivní firma bilancuje a  přesvědčuje své akcionáře

3) Finále – pro první 4 týmy dle předešlých výsledků

Účast a možné vítězství Vám umožní:

  • Zviditelnit se ve svém oboru
  • Získat věcné dary
  • Získat putovní pohár soutěže

Přijeďte……zúčastněte se……a vyhrajte!

Odborné zastřešení :SSL ČR,  LC Sokotrans, Dachser Intelligent LogisticsWITTE automotive Nejdek, HZS KK, TRINS, SCHP ČR