Logistika je obor, který bude neustále růst.Spolupráce mezi dopravními specialisty a podniky bude hnacím motorem budoucnosti. Trh bude potřebovat stále více kvalifikovaných odborníků. Logistika má prostě skvělou budoucnost!

Logistik musí být tak trochu expert na všechno – techniku, informační technologie, logistiku a řízení podniku. Logistika zahrnuje polovinu činností každé firmy.

Logistika – obor 21.století

970205_4156865738419_1365842746_nkamiony_1-e1364333344687Obrázek 2 letadlo 2Obrázek1 loď

Logistika je disciplína zabývající se přesunem, manipulací a dopravou materiálů, surovin, zboží, osob a informací.

 Cílem logistiky je, aby se výrobky, služby a informace od výrobce dostaly k zákazníkovi. Tedy  na správné místo, ve správný čas a za přiměřené náklady.

 Logistika prostupuje všemi obory hospodářství. Je součástí všech podniků a firem, od těžebních, zemědělských, zpracovatelských, výrobních, obchodních, firem poskytujících služby až po organizace veřejné správy  či například  humanitárních organizací.

 Logistika patří mezi obory, které uhánějí dopředu jako splašený kůň.  (Ing. Jiří Kladiva, CSc. – expert v oblasti dopravy, logistiky a spedice)

 Česká republika je díky své poloze uprostřed Evropy předurčena k tomu stát se významnou mocností světové logistiky. (G.Don Taylor, Profesor a vedoucí Katedry  průmyslového a systémového inženýrství, Virginská technická univerzita, Blacksburg, VA, 24061 USA)

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, tj. sledovat jejich účinnost, zdokonalovat je v souladu s rozvojem techniky, monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytíženost a obsazenost, používat aplikační programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Dále se žáci naučí organizovat přepravu cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů. Žáci se také naučí organizovat přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Žáci se naučí využívat sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Zeměpis, Český jazyk, Cizí jazyk. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

 Něco z historie pojmu logistika

Slovo logistika pochází z řeckého „logistikos“ = „zručný v počítání“. „Logista“ byl titul  administrativních úředníků v Římských a Byzantských armádách.

images__28_733923romancavalry

Příbuzné francouzské slovo, „loger“, znamená ubytování vojáků, a v 17.století titul pro francouzského důstojníka zodpovědného za rozdělování a pohyb jednotek měl název „maréchal des logis“. Jeho pracovníci spolupracovali s francouzskými inženýry, „ingenieurs géographes“, jejichž úlohou bylo kreslit mapy a dělat poznámky o územích pro potřeby plánování postupu, zásobování armády

.Napoleon4Napoleon v Rusku-2-3utokpechoty

Ve vojenské terminologii se pod logistikou rozumí aktivity všech ozbrojených jednotek, které mají za úlohu podporovat bojující útvary, včetně přepravy, zásobování, komunikace, zdravotní pomoci apod.

Henri, Baron de Jomini, osobnost z období napoleonských válek na začátku 19.století, ve své knize „Précis de Ĺart de la guerre“ (1836) definoval logistiku jako „praktické umění pohybu armád“, ve které rozeznával průzkumné čety, inženýry a vojenský štáb. Účelem bylo vytvořit logistický přístup k vojně a dosáhnout strategickou a taktickou mobilitu a překvapení.

Jominiho logistické teorie však měly jen malý vliv na vojenské myšlení v Evropě a samotný termín se přestal používat. Až v roce 1882 kapitán (později admirál) Alfred Thayer Mahan vytvořil svoji vlastní definici logistiky jako“podporu ozbrojených sil ekonomickou a průmyslovou mobilizací národa“.

Od roku 1918 používali americké ozbrojené síly čím dále častěji pojem logistika na označení aktivit specializovaného oddělení, jehož pracovní náplní bylo zásobování, přeprava, výstavba a zdravotnické služby. Tento pojem se však jen velmi málo používal jinde až do začátku 2.světové války. V Britské královské armádě zahrnovala administrace všech činností spojené s vnitřní ekonomikou jednotek v období míru a jejich zásobováním, pohybem a podporou v období vojny. Termín logistika ani administrace se v evropských armádách v těchto souvislostech nepoužíval.

vojaci_1svetovaMEV3f4ae6_RoadOfLife_Horses220px-Royal_Aircraft_Factory_FE2d_gunner

Potřeba organizovat zásobování a jeho toky byla vždy nejprve v armádě. První náznaky se objevily již ve starověkém Řecku, Římu a Byzancii. Existovali důstojníci s titulem Logistikas, kteří byli zodpovědní právě za zásobování. V moderním válečnictví se důležitost logistiky ukázala naplno. Frontu bylo nutné neustále zásobovat střelivem, potravinami, lidmi i zbraněmi. Do obchodu přešla logistika v 50. letech, stalo se tak v USA jako snaha ještě více snížit náklady. Systém byl vytvořen analogicky podle vojenského modelu, který se ukázal právě úspěšný a rozhodl mnoho bitev.

 Multilift_141_14_2imagesCA1Q19HV371030-top_foto1-u1bsc

Be Sociable, Share!